TOP > Branch
    Tohoku & Hokkaido branch
President : Atsuro Yokoyama, Hokkaido University
    Kan-etsu branch
President : Takahiro Ono, Niigata University
    Higashi-kanto branch
President : Masanori Fujisawa, Meikai University
    Tokyo branch
President : Hiroshi Shiga, Nippon Dental University at Tokyo
    Nishi-kanto branch
President : Satoshi Ino, Kanagawa Dental University
    Tohkai branch
President : Jun Takebe, Aichi Gakuin University
    Kansai branch
President : Hirofumi Yatani, Osaka University
    Chugoku & Shikoku branch
President : Fumiaki Kawano, Tokushima University
    Kyushu branch
President : Masahiro Nishimura, Kagoshima University